Lịch Công tác của thường trực hội nông dân tỉnh Bắc Giang

Tuần thứ 27 (Từ 29/6/2020 đến 05/7/2020)

Thứ/Ngày
Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch TT HND tỉnh
Lã Văn Đoàn
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Quang Nông
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Nguồn
Thứ 2
(29/6)
 • 08h00: Dự hội nghị giao ban trực tuyến công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm cụm thi đua số 3
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Dự hội nghị giao ban trực tuyến công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm cụm thi đua số 3
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Dự hội nghị giao ban trực tuyến công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm cụm thi đua số 3
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Dự hội nghị giao ban trực tuyến công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm cụm thi đua số 3
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
(30/6)
 • 07h30: Dự họp Tỉnh ủy
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 08h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
(01/7)
 • 07h00: Kiểm tra thực hiện QCDC huyện Tân Yên
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00:Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
(02/7
)
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
(03/7)
 • 07h00: Chủ trì họp Chi bộ cơ quan tháng 7
 • 13h30: Chủ trì giao ban Thường trực HND tỉnh
 • 07h00: Dự họp Chi bộ cơ quan tháng 7
 • 13h30: Dự giao ban Thường trực HND tỉnh
 • 07h00: Dự họp Chi bộ cơ quan tháng 7
 • 13h30: Dự giao ban Thường trực HND tỉnh
 • 07h00: Dự họp Chi bộ cơ quan tháng 7
 • 13h30: Dự giao ban Thường trực HND tỉnh
Thứ 7
(04/7)
       
Chủ nhật
(05/7)