Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ In
Thứ ba, 01 Tháng 6 2010 04:39

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ

 

 

1. Đ/c Cao Đàm - Tỉnh ủy viên, Bí thư HND Cứu quốc tỉnh Bắc Giang từ tháng 2 đến tháng 7 năm 1949.

2. Đ/c Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư HND Cứu quốc tỉnh Bắc Giang từ tháng 8-1945 đến tháng 5-1950.

3. Đ/c Tống Hồng Xạ - Tỉnh ủy viên, Bí thư HND Cứu quốc tỉnh Bắc Giang từ tháng 5 đến tháng 12-1950.

4. Đ/c Lê Thành Vân - Tỉnh ủy viên, Bí thư HND Cứu quốc tỉnh Bắc Giang từ tháng 1/1951 đến tháng 12/1958.

5. Đ/c Mai Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHND tập thể tỉnh Hà Bắc từ tháng 12/1976 đến 5/1979.

6. Đ/c Nguyễn Ngọc Thức - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHND tập thể tỉnh Hà Bắc từ tháng 5/1979 đến tháng 12/1984.

7. Đ/c Nguyễn Văn Nghĩa - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHND tập thể tỉnh Hà Bắc từ tháng 8/1987 đến tháng 1/1989.

8. Đ/c Trần Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội LHND tập thể tỉnh Hà Bắc từ tháng 1/1984 đến tháng 8/1987 và Chủ tịch HND tỉnh từ tháng 1/1989 đến tháng 1/1990.

9. Đ/c Nguyễn Minh Hứa – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh Hà Bắc từ tháng 1/1990 đến tháng 12/1996 và làm Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 4/2003.

10. Đ/c Nguyễn Thị Mơ – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang từ tháng 4/2003 đến tháng 7/2008.

11. Đ/c Dương Thị Hòa – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang từ tháng 7/2008 đến tháng 6/2010.

12. Đ/c Leo Thị Lịch - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang từ tháng 6/2010 đến 10/2018.

13. Đ/c Bùi Thế Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang từ tháng 10/2018 đến 10/2019.

14. Đ/c Nguyễn Văn Thi - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang từ tháng 10/2019 đến nay


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: